Parathënia e “Blloku i çeqeve i bankës së besimit.”